Jellemzés

A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ

szepsi székhelyű költségvetési szervezet 2009. jauár 1-jén alakult. A Kulturális Központ részét képezi a mecenzéfi csillagvizsgáló és planetárium, valamint 2015-től egy kassai iroda is.

A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ megyei hatókörrel rendelkező közművelődési intézmény feladatai és küldetése:

 • szakmai tanácsadás, módszertani és információs segítségnyújtás, valamint dokumentációs tevékenység olyan kulturális-közművelődési intézmények és természetes személyek számára, melyek Kassa megyében végzik kulturális és közművelődési tevékenységüket (a törvénykönyv 189/2015 sz. kulturális-közművelődési tevékenységről szóló törvény 6 § 1. bekezdésének c) pontja alapján)
 • a Kassa megyében amatőr művészeti tevékenységet folytató személyek és csoportok nyilvántartása (a törvénykönyv 189/2015 sz. kulturális-közművelődési tevékenységről szóló törvény 6 § 1. bekezdésének d) pontja alapján)
 • koordinációs tevékenység végzése a hagyományos népi kultúra tárgyi és szellemi kulturális örökségét képező értékeinek megőrzése és óvása érdekében
 • közművelődési tevékenység végzése Kassán, valamint a Bódva-völgye és Érchegység területének községeiben és falvaiban
 • koordinációs központként a hagyományos népi kultúrával és közművelődéssel kapcsolatos feladatok végzése Kassa megye területén
 • a csillagászat és társtudományainak népszerűsítése a széleskörű lakosság számára
 • nevelési és népszerűsítési tevékenység végzése a fiatalság körében, módszertani segítségnyújtás asztronómiai szakkörök részére, valamint tanulmányi kirándulások és csillagnézések szervezése

A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ céljai:

 • a hagyományos népi kultúra fejlesztése és annak megörökítése a további generációk számára
 • a hagyományos népi kultúra terén szervezendő rendezvények támogatása
 • az elfeledett mesterségek felélesztése és a tevékeny mesteremberek támogatása
 • a tehetségek kiemelése és továbbfejlesztése, valamint az amatőr művészek és fotográfusok tevékenységének támogatása és alkotásainak bemutatása hazai és külhoni kiállítások szervezésével
 • a Kassán valamint a Bódva-völgye és Érchegység területén amatőr művészeti tevékenységet folytató személyekkel és csoportokkal való közreműködés
 • a kulturális értékek cseréjének támogatása harárokon átnyúló közreműködések keretén belül

A Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ tevékenységei kulturális és közművelődési események szervezésére irányulnak:

 • fesztiválok szervezése a kultúra és közművelődés minden területén, széleskörű kézműves foglalkozások és néptáncoktatás
 • regionális és megyei jellegű továbbjutásos versenyek, seregszemlék és kiállítások
 • asztronómiai előadások és beszélgetések iskolák számára